... užitečné utility a rady ...

CDFS.VXD (39Kb) Souborem CDFS.VXD nahraďte stavajici v adresáři C:/WIN98/SYSTEM32/ a restartujte PC. Po znovuspuštění a vložení zvukového CD se na něm objeví složky MONO a STEREO / 8-bit a 16-bit / 11000, 22000 a 44100.V těhto složkách přímo podle parametrů jsou umístěny soubory track1-XX.wav které si můžete zkopírovat na disk bez nutnosti CD grabovat, nebo můžete přímo navést cesty na CD z vačeho MP3-Kompresoru ... Pozor tento soubor je jen pro WINDOWS 98 !
tsizepro2.zip (1.3MB) Užitečný prográmek, který ukazuje jak je který adresář na disku plný.
ppview97.exe (2.8MB) Program na prohlížení prezentací napsaných v Microsoft PowerPoint(u). (verze 97)
ppview2007.exe (27MB) Program na prohlížení prezentací napsaných v Microsoft PowerPoint(u). (verze 2007)
MemTest (0.5MB) Test paměti RAM ...
Windows ShutDown (0.4MB) Program umožňující plánovaný restart, nebo vypnutí PC pod Windows ...
IP BAT (0.04MB) BAT soubory pro nastavení IP adresy v dávce ...
ThunderBird Canon LideScan (0.2MB) Prográmek pro přeposílání nascanovaného dokumentu do ThunderBirdu jako přílohy nového e-mailu ...
TeamViewer 15.4 (27.2MB) Vzdálená správa PC přes HTTP protokol ...
CrossLoop (2.5MB) Vzdálená správa PC (free) ...
AMMYY (0.7MB) Aammyy admin - vzdálená správa PC (free) ...
UVNC David D (0.2MB) Vzdálená správa PC (DAVID D) ...
UVNC David (0.2MB) Vzdálená správa PC (DAVID) ...
UVNC Milan (0.2MB) Vzdálená správa PC (MILAN) ...
Reset toneru na tiskárnách Brother Návod ...
Brother HL-L2300D (94MB) Instalační CD k tiskárně Brother HL-L2300D ...
VMware AMD Driver v4 (1.3MB) VMware – Windows AMD PCNet Family Adapater Issue
Windows 10 dark (0.2MB) Původní tmavé pozadí Windows 10 do KB1903 (C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\)
Seznam příkazů pro Windows Start (0.05MB) Seznam příkazů pro Windows Start.doc
Veeam Agent (340MB) Veeam Agent

 

Časová prodleva DOS tisku pod Win9X/NT/2000
K této situaci dochází z toho důvodu, že většina DOS aplikací po sobě
nezavírá tiskovou frontu. Windows pak čekají po určitou dobu a frontu
uzavřou. Zde je návod jak tuto dobu zkratit. Upozornění: Pokud aplikace
během tisku chvili "zaváhá" (dele než nastanovený timeout), může dojít k
nechtěnému uzavření fronty a tudíž k nechtěnému odstránkování během tisku sestavy.
Pak je nutné volit delší časový timeout než 1s.

Windows 95/98

Do SYSTEM.INI přidejte následující řádky a restartujte počítač:

[Network]
PrintBufTime=1

[IFSMGR]
PrintBufTime=1

Jestliže se nevyskytují [Network] nebo [IFSMGR] v system.ini, tak je přidejte za [386Enh].


Windows NT Workstation 4.0

Změňte následující registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Control\WOW\LPT_timeout

Change the value to 1.  (The default value is 15)


Urychlení Windows 2000
V
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MemoryManagement
naleznete následující položky:
-
DisablePagingExecutive - nastavte na 1 pro stránkování jádra Windows do paměti místo na disk.
-
IOPageLockLimit - nastavujte v krocích po 1024 kb a pomocí nějakého benchmarku sledujte změnu výkonu.
Pro systém se 128 MB RAM nastavte
8192 kb a více.
-
LargeSystemCache - zvýšení výkonu cache - pokud máte 128 MB RAM a více, nastavte na 1
( Server má toto nastavení automaticky )


Problém s uložením hesla v Outlook Expressu
Microsoft - podpora


Nastavení více než 10 uživatelů ve Windows 2000 / XP
Do HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\
přidat "Users" (hodnota DWORD)

Nastavit počet, kolik lidí se může připojit


Obnovení (zapnutí) DMA při chybě windows z režimu PIO
My thanks go to my fellow MVP Alexander Grigoriev who taught me this method.
Run REGEDIT. Go to the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
It has subkeys like 0000, 0001, 0002, etc. Normally 0001 is the primary IDE channel, 0002 the secondary, but other numbers can occur under certain circumstances. You have to go through these subkeys and check the DriverDesc value until you find the proper IDE channel.
Delete MasterIdDataChecksum or SlaveIdDataChecksum, depending on whether the device in question is attached as master or slave, but it can't actually hurt to delete both. Reboot. The drive DMA capabilities will be redetected.
2006-01-19 – Horst Schülke wrote that it is sufficient to empty the content of these values. But you can also delete the values entirely. Windows will automatically recreate them anyway, with new content.
Open Device Manager again and check whether the device is now actually using DMA mode. If so, congratulations, you've made it (at least until the next time Windows disables DMA).

2005-10-24 – Tomáš Souček wrote, if this doesn't work, check also the dword value MasterDeviceTimingModeAllowed, whose default value is hex 0xFFFFFFFF. If you have a much smaller value, you can try to set it back to its default and reboot for a test.

zdrojNávod jak otevřít dokumenty uložené v novém MS formátu (OpenXML)
MS Office 2000, XP, 2003
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=cs


Jak se zbavit otravného povolování spuštění potencionálně nebezpečného souboru ve Windows XP ?
START -> SPUSTIT -> GPEDIT.MSC
Otevřít : Konfigurace Uzivatele -> Šablony pro správu -> Součásti systému Windows -> Správce příloh -> Seznam typu souboru s nizkou rizikovostí
Označit : Povoleno
Do políčka : Určete připonu s nízkou rizikovostí -> vepsat .exe;.bat
Kliknout : Použít -> OK

zde je možno stáhnout REG soubor, který toto provede automaticky (EXE, BAT)

Postup při nemožnosti nainstalovat aktualizace přes Windows Update ve Windows XP
START -> SPUSTIT ->
net stop wuauserv
regsvr32 wups2.dll
net start wuauserv
Dá se použít i tento prográmek, který udělá to samé :)

Jak odinstalovat otravný MSN ve Windows XP
START -> SPUSTIT ->
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove


Nastavení Windows 7 aby nepožadovaly heslo při přístupu na doménu ?
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servi ces\LanmanWorkstation\Parameters]
"DomainCompatibilityMode"=dword:00000001
"DNSNameResolutionRequired"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servi ces\Netlogon\Parameters]
"RequireSignOnSeal"=dword:00000000
"RequireStrongKey"=dword:00000000


Jak zapnout BOŽSKÝ REŽIM ve Windows 7 ?
Vytvořit novou složku kdekoliv (třeba C:\) a přejmenovat ji na : Božský režim.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}


Stránka s výběrem poskytovatelů vyhledávání pro Internet Explorer
http://www.microsoft.com/windows/ie/searchguide/cs-cz/default.mspx?dcsref=http://runonce.msn.com/runonce2.aspx

Jak zapnout 852CZ klávesnici v DOS okně Windows Vista, Windows 7 ?
Do *.bat spouštěcího programu zadat kód : KB16 CZ,852
Více informací zde : http://web.visplzen.cz/prilohy/provisw-VI.html

Vypnutí souborů jen pro čtení (read only) u příloh v ThunderBirdu
- nástroje
- možnosti
- ikona rozšířené (ozubené kolo)
- záložka obecné
- editor předvoleb
- pravé tlačítko myši -> nová předvolba -> logicá hodnota
- zapsat : browser.helperApps.deleteTempFileOnExit
- OK ... v seznamu se objeví jako nová předvolba (tučně) a kliknutím na ni se změní "hodnota" na "FALSE"


Rozbalení panelu s více přílohami v ThunderBirdu 5
- najděte soubor "userChrome.css" - pokud není zkopírujte do uvedené cesty (do složky 'chrome') tento vzorový userChrome.css
(ve Win Vista,7 : C:\Users\**profil**\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\xxxxxxx.default\chrome)
(ve Win XP,2K,98 : C:\Documents and Settings\**profil**\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\xxxxxxx.default\chrome)
- na konec textu přidejte :

#attachmentView > [collapsed="true"] {
visibility: visible !important;
}

#attachmentToggle {
display: none !important;
}

- restartovat ThunderBird

Rozbalení panelu s více přílohami v ThunderBirdu 68.1.0 a vyšším
- v MENU najděte : Možnosti -> Rozšířené -> Editor předvoleb
- najděte předvolbu : mailnews.attachments.display.start_expanded a změňte její hodnotu na TRUE

Jak nastavit PC s WinXp a novějšími aby se uživatel přihlásil až po obnovení síťových připojení.
- spustit GPEDIT.msc
- konfigurace počítače
- šablony pro správu
- - systém
- - přihlášení
- - „při spuštění a přihlašování počítače vždy počkat na síť“ - povoleno


Nastavení výchozího poštovního klienta (nejde-li jinak).
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail] "Mozilla Thunderbird"
[HKEY_CLASSES_ROOT\mailto\shell\open\command]
Value Name: (Default)
Data Type: REG_SZ (String Value)
Value Data: Mail program command-line


Co dělat, když nelze ve FireFoxu stahovat soubory ?
V Internet Exporeru (oprvdu IE ;)) je třeba nastavit :
- Možnosti Internetu / Zabezpečení / Zóna Internetu / Vlastní... / Spouštění aplikací a nedůvěryhodných souborů / ZAKÁZAT
- změnit na "DOTÁZAT SE"


Administrator - Windows XP Home Editon
Windows XP Home Editon mají oproti své lepší verzi Professional jednu velkou vadu, a to zabezpečení účtu Administrátora po instalaci.
Bohužel se XP Home ani při instalaci nezeptají na heslo administrátora. Mnozí z uživatelů si proto také myslí, že vlastěně ve Windows XP Home ani žádný účet administrátora není. Opak je ale pravdou. Po restartu do nouzového režimu se může kdokoli přihlásit právě pod účtem administrátora a potom převzít úplnou nadvládu na počítačem.

Jak tomu zabránit :
- start -> spustit -> cmd
- v okně příkazového řádku napiště text v uvozovkách " net user administrator heslo " ( heslo definujte za svoje )
Od provedení výše uvedeného příkazu bude výraz heslo platným heslem administrátora, které bude vyžadováno i pro přístup v nouzovém režimu.


Zajímavá RunAs utilita pro administrátory
Více informací zde : http://dobranalada.cz/2008/06/zajimava-runas-utilita-pro-administratory/

Co dělat když síťová připojení v systému Windows 7 uvíznou ve veřejném režimu ?
Oprava zde : http://support.microsoft.com/kb/2578723/cs

Jak ve Windows XP skrýt uživatele na Logon obrazovce
Všechny uživatele, které vytvoříte ve Windows XP následně uvidíte v Logon obrazovce, což v některých případech není vhodné, například pokud máte uživatele, který bude využívat síťových služeb ale nechcete, aby se přihlásil interaktivně. Jděte do klíče HKLM \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon \ SpecialAccounts \ UserList. Pro každého uživatele, kterého nechcete v Logon obrazovce vidět, vytvořte DWORD proměnou kterou nazvete podle jeho %Username% a nastavte ji na hodnotu 0. Pokud daného uživatele budete chtít vidět, vymažte jeho záznam nebo jej nastavte na hodnotu 1.

Jak dostat ikony na plochu ve Windows Server 2012 (i jiných Windows)
Start (resp. kl. Windows+X) - spustit - "%Systemroot%\system32\rundll32.exe" shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0

Spuštění 32bit ODBC v 64bit Windows
C:\windows\syswow64\odbcad32.exe

Vypnutí protokolu SMB2 (na straně Serveru)
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Přídáme novou hodnotu typu REG_DWORD s názvem SMB2 ... 0=vypnuto / 1=zapnuto

Vypnutí / zapnutí používání hibernace (soubru hiberfil.sys)
Z příkazového řádku (CMD) v režimu správce :
vypnutí : powercfg.exe -h off
zapnutí : powercfg.exe -h on

Obnovení řízení uživatelských účtů (UAC) při nemožnosti jeho nastavení ve Windows 7
Stáhnout soubor UAC.reg a spustit (potvrdit jeho provedení)
Restartovat PC ... po nastartování Windows by mělo jít UAC nastavit.

Urychlení stažení aktualizací Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (pokud se zasekne a nechce najít)
Stáhnout aktualizaci KB3102810 podle verze Windows KB3102810
Nainstalova, provést restart dle pokynů a zkusit znovu spustit Windows Update (vyhledání aktualizací)

Postup odinstalace Windows 10 zpět na Windows 7
Klikněte na Start - Nastavení - Aktualizace a zabezpečení - obnovení.
Budete mít nabídky:
1) Obnovit počítač do továrního nastavení
2) Přejít zpátky k W7
3) Spuštění s upřesněným nastavením
Vyberete 2 možnost, pak se Vás budou ptát, proč se vracíte, něco odpovězte (je jedno co).
Po vybrání se zvýrazní tlačítko "Další" a pak "Přejít zpátky k W7".
Bude se Vás to snažit přesvědčit, že chctete ještě zkusit aktualizaci ... dejte, že ne, je to zbytečné.
Tento postup funguje ale jen do 30ti dnů od přechodu na W10 !!!

Odinstalace ovladače odpojeného zařízení
Více informací zde : http://www.jiribrejcha.net/2009/12/odinstalace-ovladace-odpojeneho-zarizeni/

Zálohování NASu Qnap na externí HDD uložiště
stáhnout ODT dokument

Chyba při připojení k VMware ESXi 6.5
Cause: Error: [$rootScope:inprog]
http://errors.angularjs.org/1.3.2/$rootScope/inprog?p0=%24digest
Version: 1.8.0
Build: 4516221
ESXi: 6.5.0
Po vyplnění jména a hesla nesmíte zmáčknout ENTER !
Klikněte na tlačítko "Log in"levým tlačítkem myši.

Automatické zapnutí NumLock po startu Windows (7, 8, 10)
V Editoru registru vyhledejte klíč »HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard« a změňte hodnotu řetězce »InitialKeyboardIndicators« na »2« (pro Windows 7) nebo »80000002« (pro Windows 8 a Windows 10). Někdy může původní řetězec nabývat hodnoty »2147483648«. V tom případě změňte na »2147483650«.
V případě NB Acer a Win10 je třeba odinstalovat Quick Access, ten vypne NumLock při přechodu do režimu spánku !!

Tisk z FireFox (FF) bez dotazu na tiskárnu
stáhnout DOC dokument

Jak ve Windows 8/10 spouštět vše jako administrátor
Více informací zde : https://diit.cz/clanek/windows-8-spustit-jako-admin-vse
To důležité :
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Ve výše uvedeném klíči registru změnit položku EnableLUA na 0 (výchozí hodnota je 1, budete-li to chtít vrátit). Pak už stačí jen počítač restartovat (odhlášení a přihlášení je málo) a můžete si užívat plné vlády nad vaším počítačem.
Toto nastavení může znefunkčnit Windows Store ...

Jak zabránit automatickému vypínám Windows Server 2012 R2 Essentials
https://www.youtube.com/watch?v=M45oAoj3LVw
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}

Vypnutí telemetrie ve Windows 10
https://www.thewindowsclub.com/what-is-compattelrunner-exe-on-windows-10/
https://windowsreport.com/compattelrunner-exe-file-issues/

Manažer tiskáren Windows 10
PrintManagement.msc